Meistä sanottua

”Yllätyin positiivisesti, että ryhmävalmennuksessa pääsi näinkin hyvin tarkastelemaan ja oivaltamaan oman tilanteeni kulmakiviä! Lämmin suositus!”

”Aina oppii jotain uutta. Näin kävi minullekin ja uusien havaintojen
avulla olen taas askeleen viisaampi.”

”Pidimme paljon vuorovaikutteisuudesta ja siitä, että valmentaja ohjasi ihmisiä itse reflektoimaan omaa toimintaa ja miettimään arkea. Saimme tästä tuokiosta paljon höydyllisiä ajatuksia ja työkaluja ajanhallintaan ja itsensäjohtamiseen. Positiivisen ajattelun ja työkulttuurin vahvistaminen tuli meille juuri oikeaan hetkeen ja koimme tämän erittäin hyödylliseksi workshopiksi.”

”Koulutus oli inspiroiva ja antoi konkreettisia työvälineitä omaan elämään.”

”Valmentaja oli aito ja helposti lähestyttävä.”

”Valmentaja oli positiivinen ja osaava, ja antoi paljon ajateltavaa ja ratkaisuvaihtoehtoja.”

”Tehtävät ja luento-osuus täydensivät toisiaan erinomaisesti ja eteneminen
omassa tahdissa asioita pohtien oli loistava konsepti!”

”30 hengen tiimin vetäjänä suosittelen Coaching LABn valmennusta. En ollut uskoa korviani ja silmiäni, miten tiimi alkoi heti valmennuksen jälkeen ottaa enemmän vastuuta työstään, ratkaista tiiminä haasteita ja panostaa rakentavaan vuorovaikutukseen.”

”Valmennuspaikka oli todella hieno. Siinä tunsi itsensä odotetuksi ja tärkeäksi vieraaksi. Valmentajan esiintyminen ja puhetapa oli  miellyttävää. En ole ennen ollut valmennuksessa, joten minua jännitti, mutta tilaisuuden miellyttävyys sai minut rentoutumaan.”

”Valmentajan käytännölliset esimerkit ja tarinat saivat minut ymmärtämään niitä itsensäjohtamisen oppeja ja teorioita, joita käytiin läpi. Hyvin paljon hyödyllista asiaa lyhyessä ajassa. Kiitän teitä ajastanne ja miellyttävästä ja opettavaisesta valmennustilaisuudesta.”

 

© Coaching LAB® 2021