Coaching

Coaching on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, ajatuksia ja toimintaa kehittävä myönteinen vuorovaikutussuhde. Sen suosio lisääntyy yhä kasvavissa määrin organisaatioissa, joissa halutaan luoda  positiivista ja ratkaisukeskeistä yrityskulttuuria.

Coachingin tavoitteena on kehittää ajattelua, kannustaa ottamaan vastuuta omasta tilanteesta, innostaa coachattavaa asettamaan eteenpäin vieviä kehitystavoitteita ja voimaannuttaa coachattavaa saavuttamaan ne.

Coaching eroaa muista ohjausmuodoista edukseen siinä, että haluttuja tuloksia todella syntyy ja niitä pidetään systemaattisesti yllä.

Coaching ei siis tyydy vain analysoimaan tai ymmärtämään asioita, vaan coachingin tavoitteena on aina haasteiden ratkaisu ja toiminnan ylläpito. 

Koska coachingissa haastetaan asiakasta itseään ajattelemaan ja kasvamaan, ovat asiakkaat enemmän sitoutuneita muutoksiin kuin henkilö,  joka saa annetut toiminta- ja ajattelumallit ulkoapäin. Omiin oivalluksiin on helpompi sitoutua!

Ammattitaitoinen coach on mitä mainioin sparraaja ja matkakumppani ihmisille ja yrityksille, jotka haluavat kehittyä ja kukoistaa.

Yhä useammassa työyhteisöissä hyödynnetään In-House Coach -palveluita ja näin huolehditaan henkilökunnan hyvinvoinnista ja kehittämisestä, yhtenä tärkeänä osana ratkaisukeskeistä ja coachaavaa organisaatiokulttuuria.

 

© Coaching LAB® 2021