Miksi yritykset ostavat coaching-palveluita ja mitä hyötyä niistä on?

Yritykset ostavat coaching-palveluita tavallisimmin työyhteisön, johdon ja työntekijöiden kohtaamiin haasteisiin, kehitystarpeisiin, ilmapiiriä virkistämään, sekä uusia näkökulmia avaamaan. Coaching on erittäin hyvä ohjausmuoto myös yrityksen kohtaamissa sisäissä tai ulkoisissa muutoksissa. Coachin avulla muutokset viedään läpi hallitummin ja positiivisessa hengessä.

Esimerkkejä työyhteisön tilanteista, joissa coaching auttaa:

• Itsensä johtamisen puutteelliset taidot
• Vuorovaikutustaidot ja viestintäongelmat
• Työilmapiirin haasteet
• Työtehtävien organisointi ja ajanhallinta
• Work-Life-tasapaino
• Työhyvinvoinnin puute
• Työyhteisötaitojen puute
• Johtamisongelmat
• Muutosprosessit
• Epäonnistunut tiimiroolitus

Monet yritykset ovat jo oivaltaneet sen, että mikäli yritys haluaa pitää kilpailukykynsä, sen on pidettävä työntekijöistään hyvä huoli – eikä pelkästään vain juhlapuheissa, vaan jokapäiväisessä arkisessa aherruksessa.

Työhyvinvointi ja menestys ovat kaikkien vastuulla: johdon, esimiesten sekä työntekijöiden. Coach sparraa näistä jokaista ryhmä- ja yksilöcoachingin työkaluin.

Coachingissa ei tyydytä vain analysoimaan tai ymmärtämään asioita, vaan coachingin tavoitteena on aina haasteiden ratkaisu ja toiminnan ylläpito.

 

Coaching on prosessi, jolle asetetaan selkeä tavoite yhdessä tilaajan kanssa. Ennen valmennuksen aloitusta, tilaaja yleensä syvähaastatellaan ja ryhmävalmennukseen osallistujille voidaan tehdä luottamuksellinen online-kysely ongelmien kartoittamiseksi.

Räätälöidyt coaching-prosessit pohjautuvat tarkkaan analyysiin työyhteisön sen hetkisestä tilanteesta. Räätälöinnin avulla pääsemme heti asioiden ytimeen ja löydämme oikeat ”lääkkeet” kulloiseenkin tilanteeseen. Näin säästämme kaikkien resursseja ja pääsemme suoraan asiaan ja eteenpäin!

Räätälöinti voi tarkoittaa esim. itsensäjohtamisen, vuorovaikutustaitojen-,  ajanhallinnan  opettelua, sekä ”klassista coachingia” eli asiakkaan ajatus- ja toimintaprosessien kehittämistä coaching-dialogin avulla. Joskus organisaatio tarvitsee apua selkeiden pelisääntöjen luomisessa, jotta kaikki osaavat toimia sovitulla tavalla,  eikä esim. väärinkäsityksiin pohjautuvia ongelmia työilmapiirissa pääse syntymään.

Koska coachingissa haastetaan ihmistä itseään ajattelemaan, oivaltamaan ja kehittymään, ovat valmennukseen osallistujat enemmän sitoutuneita muutoksiin kuin henkilö, joka saa annetut toiminta- ja ajattelumallit ulkoapäin. Omiin oivalluksiin on helpompi sitoutua!

Coaching LABin valmennuksista saatuja palautteita, jotka kertovat konkreettisesti, mitä hyötyä yritys saa coaching-palveluiden ostamisesta

 

”En ollut uskoa korviani ja silmiäni, miten tiimi alkoi heti ensimmäisen valmennuksen jälkeen ottaa enemmän vastuuta työstään, ratkaista yhdessä haasteita ja panostaa rakentavaan vuorovaikutukseen. Toinen valmennuskerta sai vielä paremmat palautteet kuin ensimmäinen. Saimme todella paljon oivalluksia ja työkaluja itsetuntemukseen ja vuorovaikutuksen parantamiseen. 30 hengen tiimin vetäjänä suosittelen Miran valmennusta. Tiimin toiveesta Mira tulee meille valmentamaan säännöllisesti jatkossakin.”

”Käytännönläheistä, konkreettista, huumorilla höystettyä, vuorovaikutteista valmennusta. Hyvin otettu huomioon aiheet, joita tilaajana olin ajatellut ja osattu niistä ajatuksista jalostaa juuri meidän tarpeisiin sopivaa valmennusta. Ohjaajan ollessa älykäs ja tunne-elämää oivaltava, oli sitä kaikkien helppo kuunnella ja työstää. Myös henkilökunnan tarpeita kuultiin ennen ja jälkeen valmennuksen ja valmennus palautteesta nousi selkeitä kipupisteitä, joiden selvittämistä voisi jatkaa.”

Kirjoittaja on Coaching LAB:n Mira Silvonen Business Coach
Coaching-taitojen kouluttaja | LCA Life Coach® |Group & Team Coaching Diploma® |Marketing Specialist

Coaching LAB on Markkinointiliiton kumppani. Järjestämme niin maksuttomia valmennuksia kuin coaching-koulutusta alennettuun hintaan henkilöjäsenille sekä valmennuksia jäsenhintaan jäsenten työpaikoille.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.
mira.silvonen@coachinglab.fi
+358405001072